Tijdelijke website - Binnenkort lancering nieuwe site - Download hier alvast de mosatherm brochuremt-liquid

mt-liquid is een sterk geconcentreerd additief voor cement- en anhydrietchapes. Door zijn aard en eigenschappen is de mt-liquid dé perfecte keuze voor de toplaag van het mosatherm-vloerverwarmingssysteem. Je hebt slechts één additief nodig om een snellere droging en hogere sterktes te behalen. Daarnaast kan het kan mt-liquid perfect gebruikt worden in verschillende mengsystemen.

Enkele eigenschappen

  • Uiterst vloeibaar en plastificerend makend
  • Sterke daling waterverbruik (tot -40%)
  • Verhoging morteldichtheid (+10%)
  • Sterke verhoging druk- en buigtreksterktes (+100%)